fundering
Woningbouw

Fundering herstellen

Funderingsproblemen

Funderingsproblemen kunnen grote gevolgen hebben voor uw woning én voor u als woningeigenaar. De basis van uw woning is letterlijk aangetast en dat leidt tot zichtbare schade en onzekerheid. Immers, wat doet deze schade voor de waarde van de woning, de eventuele verkoopbaarheid of zelfs bewoonbaarheid?

Total Wall is gespecialiseerd in constructieve veiligheid. Dagelijks werken de Total Wall specialisten aan de veiligheid en uitstraling van woningen, bedrijfspanden, bruggen, monumenten en diverse andere typen bouwwerken. Een fundering herstellen is voor hen dagelijkse realiteit en iets dat zij zorgvuldig en met oog voor de oorzaak doen.

Stappenplan fundering herstellen

Stap 1 – Oorzaak bepalen

Total Wall vindt het belangrijk in de herstelstrategie ook de oorzaak van de funderingsschade mee te nemen. Elke situatie is namelijk anders! De oorzaken van de verzakking (bijvoorbeeld de grondsamenstelling, bouwwerkzaamheden in de omgeving, een ondiepe fundering of de grondwaterstand) worden in kaart gebracht.

Stap 2 – Herstelmethode bepalen

Nadat het onderzoek voltooid is wordt de reparatiemethode bepaald. Deze is afhankelijk van de oorzaken, mate van beschadiging, het gewicht van het gebouw en de bodemgesteldheid ter plaatse.

Stap 3 – Fundering herstellenTotal Wall

Gelukkig hoeft meestal geen geheel nieuwe fundering te worden geplaatst. Door de fundering te vijzelen, daarmee terug te brengen naar de oorspronkelijke positie en vervolgens te laten afsteunen tegen een funderingssysteem kan met een relatief kleine ingreep de stabiliteit van de fundering worden hersteld. De exacte toepassing van het funderingssysteem is afhankelijk van de schade, het gewicht van het gebouw en de bodemgesteldheid. Het funderingssysteem is geschikt voor vrijwel alle woningen en uitbouwen.

Stap 4 – Herstel van vervolgschade

Waar verzakking heeft opgetreden ontstaat zonder uitzondering schade aan de bovenbouw. Dit uit zich in bijvoorbeeld scheve vloeren, scheuren in muren en klemmende deuren en ramen. Dergelijke problemen kunnen vrijwel allemaal duurzaam worden verholpen met een combinatie van verankeringssystemen. Total Wall werkt duurzaam, onzichtbaar, met weinig overlast voor de omgeving en met oorspronkelijke materialen.