keuringsrapport
Huis kopen

Onderzoeksplicht van kopers huis

Bouwtechnisch keuringsrapport

Als je een huis koopt, ben je verplicht om van tevoren gedegen onderzoek te (laten) doen naar de bouwkundige staat van het huis. Je kan niet achteraf, als na de koop gebreken aan het licht komen, de gerelateerde kosten bij de verkoper verhalen. Als koper heb je dus zelf de verantwoordelijkheid om goed te weten wat je koopt. Vraag dus altijd een bouwtechnische keuring aan, om problemen voor te zijn. Daarnaast weet je meteen waar je de komende jaren nog rekening mee moet houden, al het mogelijke onderhoud en de eventuele herstelwerkzaamheden zal immers helder in kaart worden gebracht.

Versterk je onderhandelingspositie met het bouwtechnisch keuringsrapport

Een bouwtechnische keuring helpt de kans op verborgen gebreken te minimaliseren. Aan de hand van de destijds geldende eisen, manier van bouwen en bouwbesluit wordt een visuele inspectie uitgevoerd. Deze inspectie geeft inzicht in tekortkomingen of gebreken aan de bouwkundige staat van een huis, en geeft inzicht in de onderhoudstoestand. Als er een vermoeden bestaat dat er verborgen gebreken zijn, wordt dit eveneens meegenomen in het rapport. Hoewel de inspectie een momentopname is, geeft het je wel heel veel extra informatie.

Als er inderdaad sprake blijkt te zijn van achterstallig onderhoud, of grote gebreken en tekortkomingen, dan wordt in het keuringsrapport ook een schatting opgenomen van de kosten voor het oplossingen hiervan. Met dit rapport in de hand kan je desgewenst de onderhandelingen weer opengooien, als blijkt dat je de komende jaren wel heel veel additionele kosten op je bord krijgt. Op deze manier helpt een bouwtechnische keuring je je onderhandelingspositie te versterken. Het is een onafhankelijk onderzoek, door een expert als Homekeur, dus dit kan moeilijk door de verkoper in twijfel worden getrokken.

Een bouwtechnische keuring omvat alle bouwkundige aspecten

Een bouwtechnische keuring is heel diepgaand, ook letterlijk, want zelf de kruipruimte wordt aan een inspectie onderworpen. Van de fundering tot het dakbeschot en de schoorsteen, niets wordt overgeslagen; de vloeren, muren, leidingen, elektra, sanitair, CV-ketel, deuren, puien en dergelijk worden grondig bekeken. Ook aan de buitenkant wordt het metselwerk gecontroleerd, de dakgoten en de kozijnen bestudeerd, en ook een eventuele schuur of garage wordt in de keuring meegenomen. Het resulterende rapport geeft je een compleet, gedetailleerd overzicht van de bouwkundige staat van je huis.