Electra kabels
Elektriciteit

Dit is waarom onze leidingen in de grond liggen

Als je naar het buitenland gaat, zul je nog weleens zien dat leidingen en elektriciteitskabels overal zichtbaar zijn. In Nederland zijn dikke kabels en leidingen in de grond geplaatst, maar dat is niet altijd zo geweest. Om ervoor te zorgen dat deze leidingen onbeschadigd blijven, moet er altijd rekening worden gehouden met de CROW 500. Maar waarom liggen de leidingen bij ons in de grond en wat zijn de voordelen hiervan? In dit artikel leer je waarom dit systeem in Nederland is toegepast.

De noodzaak van goede systemen

Aan het einde van de 19e eeuw, maakte Nederland flinke ontwikkelingen door. Dankzij de industrialisatie, kwam alles in een stroomversnelling terecht. De fabrieken werden snel uit de grond gestampt, huizen werden dicht op elkaar en zo goedkoop mogelijk gebouwd en de mensen trokken vanuit de dorpen richting de steden, omdat er zoveel banen waren ontstaan. De grote fabrieken hadden echter een grote toevoer van water en gas nodig én produceerden een hoop afvalwater dat zo snel mogelijk afgevoerd moest worden. Aan het begin van de industrialisatie werden nutsvoorzieningen getransporteerd via kanalen en andere waterlopen. De noodzaak om dit goed te organiseren en veiliger te maken werd echter steeds groter, hoe meer er geproduceerd werd.

De voordelen van ondergrondse leidingsystemen

Alle leidingen onder de grond leggen, was een goede oplossing voor verschillende problemen waar men tegen aanliep met de open waterlopen. Zo werd het water bijvoorbeeld beschermd tegen de weersomstandigheden, zoals hevige regenval en vorst. Dit zorgde namelijk voor verlies van de waterdruk en andere verstoringen in de distributie richting de fabrieken. Het water en gas werden dus stabieler vervoerd door ze in de grond extra bescherming te bieden. Ook bespaarde het in de grond leggen van de leidingen flinke ruimte. Kanalen en andere waterlopen nemen namelijk veel ruimte op in steden, omdat elke fabriek én het liefst ook elke woning aangesloten moet worden op deze waterstromen. Dit via leidingen in de grond direct aanleggen op het gebouw, betekent dus dat het sneller op de nodige locatie aankomt én dat er geen flinke kanalen meer gegraven hoefden te worden. Ook waren de leidingen nu beter beschermd tegen menselijke invloeden, al blijkt dat dit met graafwerkzaamheden nog altijd een probleem kan vormen, waardoor er een stabiele en continue levering ontstond. Nu blijkt dat de leidingen wel degelijk beschadigd kunnen worden als er niet goed rekening wordt gehouden met dit prachtige leidingsysteem in de grond. Dat is waarom er ondertussen regelgeving als de CROW 500 ontwikkeld is om ervoor te zorgen dat de leidingen hun werk kunnen blijven doen.

De gevolgen van het ondergrondse leidingsysteem

Deze overstap naar ondergrondse leidingen was dus een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van Nederlandse nutsvoorzieningen. Er werd nu tegemoet gekomen aan de groeiende behoeften van een snel industrialiserende samenleving. Dankzij de nieuwe, betrouwbare en efficiënte infrastructuur voor water, gas en afvalwater, heeft het ondergronds plaatsen van leidingen bijgedragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit en de sanitaire omstandigheden voor het gehele land. Niet alleen de fabrieken konden hierdoor meer, sneller en beter produceren, ook de Nederlandse bevolking genoot langzaam maar zeker steeds meer van stromend water en een goede geleiding van hun huishoudelijk afvalwater. Tegenwoordig is het ondergronds leggen van leidingen de norm geworden in Nederland en veel andere landen in de wereld. Gelukkig is er ook rekening gehouden met de negatieve bijkomende gevolgen, zoals het voorkomen van graafschade en het in kaart brengen van dit gehele ondergrondse systeem. Een prachtig staaltje Nederlands werk in onze eigen bodem dus!