Adverteren

Adverteren binnen uw doelgroep? U kunt gebruik maken van onze blogwebsite tegen zeer aantrekkelijk tarieven. Hieronder hebben we voor u een overzicht opgesteld van diverse advertentiemogelijkheden en de bijbehorende kosten. Wilt u meer informatie ontvangen dan kunt u uiteraard contact opnemen.

U profiteert van de volgende voordelen:

  • Gericht zoekverkeer » Omtrent allerlei projecten • bouw, verbouw en herstel;
  • Honderden bezoekers per maand;
  • Maximaal rendement voor een laag tarief, interessant voor zzp’ers en het MKB!
  • Deze website blijft zich uitbreiden met kwalitatiefe content en inkomende linkstructuur, maximaal profiteren van onze PA/DA-waarden. (Hoger in Google)
  • U bent niet gebonden aan jaarcontracten, maar kunt tevens wekelijks adverteren!